Họ Tên: Iben Haahr Berner
Quốc gia: Denmark
Tuổi:
Chiều cao:
Cân nặng:
Body:
Học vấn/Nghề nghiệp:
Sở thích:
Sở thích:
Giới thiệu