Họ Tên: Lisandra Delgado Napoles
Quốc gia: Cuba
Tuổi:
Chiều cao:
Cân nặng:
Body:
Học vấn/Nghề nghiệp:
Sở thích:
Sở thích:
Giới thiệu